Loading...

Տվյալների մասնագիտացված վերականգնում, կազմակերպում եւ պահեստավորում

“FIXIT IT COMPANY” ընկերությունը հանդիսանում է բոլոր տեսակի կրիչներից կորած տվյալների վերականգնման արաջատարը Հայաստանում: Մենք տրամադրում ենք տվյալների կազմակերպման և պահպանման ծառայություն`պահպանելով գաղտնիությունը: Տվյալների պահպանման կազմակերպման առումով այս ծառայության կոնցեպցիան ապարատային և ծրագրային կառուցվացքի զարգացումն է` թույլ տալով օպերատիվ կերպով վերականգնել կորցրած տվյալները: Կրիչներից տվյալների կորուստը ունի շատ պատճառներ` խախտում ապարատային և ծրագրային ապահովման աշխատանքի մեջ, վիրուսների ազդեցություն և այլն: Մեր ընկերության` ինֆորմացիայի վերականգնման տեխնիկական կենտրոնում իրականացվում է անվճար դիագնոստիկա, որոշվում է վերականգման աշխատանքների բարդության մակարդակը, ծավալը և նախնական վերջնաժամկետները: Ելնելով վերը նշված փաստերից` որոշվում է ծառայությունների սահմանված արժեքը և համաձայնեցվում է հաճախորդի հետ:

Մեր կողմից իրականացվում են հետևյալ աշխատանքները`

1. ջնջված ֆայլերի, հատվածների, տվյալների վերականգնում,
2. ֆորմատից հետո կոշտ կրիչի տվյալների վերականգնում,
3. fat16, fat32, ntfs, ext2, ext3, hfs և այլ բաժինների տվյալների վերականգնում,
4. Raid, HDD, Flash, ZIP-ի վնասված հատվածների տվյալների վերականգնում,
5. usb flash; flash drive-ի վերականգնում,
6. flash -ի վերանորոգում և Compact Flash-ի տվյալների վերականգնում,
7. flash -ի և Microdrive-ի վերականգնում, Microdrive-ի տվյալների վերականգնում,
8. usb flash-ի վերանորոգում մեխանիկական ազդեցությունից հետո (հարված, վայր ընկնելը),
9. ֆլեշի վերանորոգում և ֆլեշի վերականգնում,
10. usb flash–ի տվյալների վերականգնում,
11. Flash Drive-ի ֆայլերի վերականգնում,
12. RAID մասսիվների տվյալների վերականգնում` RAID 0, RAID 5,
13. Կոշտ սկավառակների վերանորոգում (HDD),
14. ֆլեշի տվյալների վերականգնում և ֆլեշի ֆայլերի վերականգնում,
15. Microdrive-ի տվյալների վերականգնում,
16. USB Flash-ի ֆայլերի վերականգնում մեխանիկական ազդեցությունից հետո (հարված, վայր ընկնելը), ֆլեշի տվյալների վերականգնում USB վերահսկիչ քարտի սխալի դեպքում,
17. zip drive-ի և այլ usb drive-երի վերականգնում,
18. usb drive-ի տվյալների և այլ շարժական միջոցների տվյալների վերականգնում,
19. usb drive-ի, zip drive-ի վերականգնում սկավաառակի ֆորմատից հետո,
20. USB Flash Drive PC Card TypeI/II/III; Compact Flash Card (CF) TypeI/II; Ultra Compact Flash (ultra CF) TypeI/II; SmartMedia (SM); xD Picture Card; MultiMedia Card (MMC); Secure Digital Card (SD); Memory Sttick (MS); IBM Microdrive (MD)-ից տվյալների վերականգնում: